Zīmēšana

Piedāvājam zīmēšanas kursus iesācējiem zīmēšanas pamatu apguvei, kā arī interesentiem ar priekšzināšanām profesionālā līmeņa paaugstināšanai. Pārsvarā strādājam tradicionālajā zīmuļa tehnikā, bet tiek piedāvāts apgūt arī citus zīmēšanas materiālus.

Darbības mērķis: iemācīt telpisko domāšanu, ģeometrisko formu un cilvēka galvas konstruktīvo uzbūvi. Apmācības procesā uzmanība tiek īpaši pievērsta kompozīcijai, perspektīvai, konstrukcijai, proporcijām un grafiskai izpildei. Prasām intensīvi strādāt studijā nodarbību laikā un godprātīgi izpildīt mājas uzdevumus.

Gaidāmais rezultāts: prasme pareizi un brīvi attēlot uz papīra telpiskos objektus – kluso dabu, klasisko galvu, kapiteli, ģeometrisko formu kompozīciju (klauzūru), līdz ar to sasniedzot konkurētspējīgu līmeni iestājeksāmenos specializētajās mācību iestādēs.