Gleznošana

Studija piedāvā gleznošanas nodarbības personām ar priekšzināšanām, kā arī mācību kursu gleznošanā, kompozīcijā un krāsu mācībā interesentiem bez iepriekšējām zināšanām. Atkarībā no audzēkņu iepriekšējās sagatavotības pakāpes sniedzam iespēju apgūt gan vienkāršo, gan sarežģīto kluso dabu, portretu un bezpriekšmetisku kompozīciju gleznošanu.

Palīdzēsim izkopt profesionālās iemaņas gleznošanā, sagatavojoties iestājpārbaudījumiem, vai arī iegūt jaunas atklāsmes gleznošanas tehnikās un krāsu kompozīcijā, patīkami un radoši pavadot laiku domubiedru lokā.

Lai nodrošinātu ikviena audzēkņa individuālo mērķu sasniegšanu mākslas izglītībā, mācību programmas tiek individuāli sastādītas un apspriestas ar pasniedzēju.