Mākslas Studija piedāvā

Apgūt zīmēšanas un gleznošanas pamatus, pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri.
Studija ir īpaša ar to, ka tā darbojas arī kā mākslinieku meistardarbnīca.

Strādājot Arhitektu nama paspārnē, Studija par prioritāti izvēlējusies jauniešu sagatavošanu zīmēšanas iestājpārbaudījumiem RTU Arhitektūras fakultātē, RTU MLĶF Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā, RISEBA Arhitektūras fakultātē un Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā LLU, kā arī radošo darbu portfolio sagatavošanu ārvalstu augstskolām.

Studija palīdzēja jau vairāk kā 200 jauniešiem sekmīgi kļūt par RTU APF studentiem.
Daudzi no Studijas audzēkņiem apgūst arhitektūras gudrības arī ārzemēs: Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Dānijā un Krievijā.

2017. gadā RTU Arhitektūras fakultātē iestājušies 32 Studijas audzēkņi, 2018. gadā — 27 un 2019. gadā — 33 Studijas audzēkņi.

2020. gadā Studijas audzēkņi tradicionāli ieguva ļoti labus rezultātus zīmēšanas iestājpārbaudījumos gan RTU APF, gan citās augstskolās, daudzi sekmīgi izturējuši konkursu ārzemju mācību iestādēs.

2021. gadā:


Apmācības Studijā notiek nelielās grupās profesionālu pieredzējušu pedagogu vadībā,
labi aprīkotās telpās Vecrīgā, Arhitektu namā – blakus Zviedru vārtiem.

Mūsu zīmēšanas pasniedzēji strādā:

Pieredze rāda, ka vislabākos rezultātus sasniedz tie Studijas audzēkņi, kuri mācās pie mums divus un vairāk gadus. Tādēļ gaidām arī 10. un 11. klases skolniekus.

Pēc papildus informācijas griezties pa tālr.: +371 29216888 vai pa e-pastu: info@zimesana.lv